Palamisessa tarvitaan runsaasti ilmaa

Tarkista ennen sytytystä paloilman ja hormivedon riittävyys. Kylmän tulisijan vedon voi tarkistaa avaamalla takkaluukun raolleen ja sytyttämällä tulitikun. Jos liekki ei käänny tulipesään, hormissa ei ole riittävää vetoa. Irrota silloin nuohousluukku ja lämmitä hormia esimerkiksi kuumailmapuhaltimella tai polttamalla sanomalehtipaperia.

Puut tarvitsevat palaakseen runsaasti ilmaa. Asettele puut tulipesään siten, että palamiseen tarvittava ilma pääsee virtaamaan puiden ympärille. Oikea asettelu ja puumäärä selviävät tuotekohtaisista käyttöohjeista.
Käytä sytytyksessä pienempiä, halkaisijaltaan 3-5 cm (liesissä enintään 3 cm), puita. Asettele puut väljästi ja laita riittävästi sytykkeitä puiden väliin ja päälle. Paras sytyke on revitty ja rypistetty sanomalehtipaperi.

Älä käytä sytyttämiseen sytytysnesteitä.

Huom! Puut tulee NunnaUuni-vuolukivitulisijoissa sytyttää aina alta.

Puiden sytyttäminen alta sopii parhaiten NunnaUunin kehittämään puunpolttomenetelmään. Kultainen Tuli -palomenetelmä perustuu tarkkaan ilmanohjaukseen, jonka ansiosta palamisessa on eri vaiheissa käytössä täsmälleen oikea määrä ilmaa.

Kultainen Tuli-menetelmän ansiosta puu kaasuuntuu ja palaa koko paloprosessin ajan korkeassa ja tasaisessa, 800 -1200 asteen lämpötilassa. Korkea palamislämpötila parantaa sekä tulisijan energiatehokkuutta että vähentää haitallisia hiukkaspäästöjä.

Tutustu aina huolella oman tulisijasi käyttöohjeeseen ja noudata sen ohjeita myös sytytystavan suhteen.

Hiilloksen nopea palaminen tehostaa lämmitystä.

Puita lisätään kun noin puolet edellisestä puumäärästä on palanut. Nyt puut voivat olla suurempia, halkaisijaltaan 8-10 cm (liesissä 5-8 cm). Noudata tulisijakohtaisissa käyttöohjeissa ilmoitettua maksimipuumäärää ja -lämmitysaikaa.

Huolehdi, että veto on sopiva koko lämmityksen ajan. Liian pieni veto ja vähäinen paloilma aiheuttaa savukanaviin ja hormeihin nokea ja karstaa. Karsta heikentää lämmönvarauskykyä ja on myös paloturvallisuusriski. Veto on sopiva, kun puut palavat tasaisesti kohisten kirkkaalla liekillä.

Pidä takkaluukku kiinni lämmityksen aikana. Älä jätä puita palamaan ilman valvontaa.
Hiillosvaihe alkaa, kun puolet viimeisen lisäyksen puista on palanut. Hiilloksen nopea palaminen on lämmityksen kannalta tehokkainta. Palaminen nopeutuu, kun lisäät tulisijan säädöillä hiillokseen virtaavaa ilmaa tai kohennat hiillosta.

Hiilloksen palamisessa syntyy vielä vaarallista häkää. Sulje hormipelti vasta kun hiilet ovat palaneet loppuun eivätkä enää hehku.

Katso myös > Puut / Huolto