Tutkimukset sen vahvistavat

NunnaUuni kehittää tulisijojaan jatkuvasti. Siksi teemme säännöllistä yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Puolueettomat asiantuntijat ovat todentaneet Mammutti-vuolukiven erinomaisen kestävyyden ja lämpöominaisuudet sekä Kultainen Tuli – palomenetelmän vaikutukset hiukkaspäästöjen merkittävään vähentämiseen.

Alla tarkempaa tietoa tutkimuksista.

Kuumuutta kestävä vuolukivitulipesä varaa paljon lämpöä

Mitä kuumemmaksi tulipesämateriaalin voi lämmittää, sitä enemmän sen massa varaa energiaa. Vuolukivikuution (m3) varaama lämpömäärä (kWh) eri lämpötiloissa. (Lähde: Mukaellen VTT-S-05448-06)

Tasainen lämmönluovutusVaraavat NunnaUuni-tulisijat testataan CE-testin lisäksi SAA 142/222 testimenetelmällä. Se mittaa tulisijan huonetilaan luovuttaman lämmön tehoa ja tasaisuutta. Esimerkkitulisijan nimellislämpöteho on 2,3 kW ja tasainen lämmönluovutusjakso kestää runsaat seitsemän tuntia. Nimellislämpöteho kuvaa millaisella teholla varaava tulisija huonetilaa lämmittää. Se auttaa valitsemaan lämmitystarpeeseen parhaiten soveltuvan NunnaUuni-tulisijan.

Varaavat NunnaUuni-tulisijat alittavat kaikki eurooppalaiset voimassa olevat päästörajat
* Hiukkaset: Tampereen teknillinen korkeakoulu, Materiaaliopin laitos. Muut: Fraunhofer Institut für Bauphysik.
** red. O2=13 % = hapen määrä savukaasuissa on 13 %. Redusoidut mittaustulokset ovat vertailukelpoisia.

NunnaUuni-tulisijojen huipputulokset on saatu varaavien tulisijojen testeillä SAA 142/222 ja EN 15250, joissa kaikki palamisessa syntyvät savukaasut mitataan poikkeuksellisesti koko puiden palamisen ajalta, heti puiden sytytyksestä lähtien.

Nunnanlahden Uuni Oy:n Mammutti-vuolukivikaivoksen materiaalitutkimus:

MammuttiKivi-kaivoksen_materiaalitutkimus.pdf [pdf, 864 KB]

Varaavilla tulisijoilla ja kamiinoilla on eri CE-merkinnät

Eri tulisijavalmistajien testituloksia vertailtaessa kannattaa huomioida, että varaavilla takoilla ja kamiinoilla on eri CE-merkinnän mukainen tuoteluokittelu. Tämä johtuu siitä, että varaavien takkojen ja kamiinoiden lämpöominaisuudet eroavat suuresti toisistaan.

CE EN 13240 / Kamiinat
• Päästöjen mittauksessa ja hyötysuhteen laskennassa ei huomioida lainkaan esilämmitysjakson aikana poltettua puumäärää.
• Testissä mitataan hetkellistä lämpötehoa (kW), ei hyödyksi saatavaa lämpöenergiaa (kWh). Nimellislämpöteho on tämän jakson keskimääräinen lämpöteho.

CE EN 15250 / Varaavat tulisijat
• Päästöt mitataan koko polttojakson ajalta heti sytytyksestä lähtien.
• Testissä määritetään yhdestä lämmityskerrasta hyödyksi saatava lämpöenergia (kWh): lämmönluovutusaika ja todellinen hyötysuhde.

Varaava NunnaUuni-tulisija on aidosti ympäristöystävällinen ja kestävä valinta.

NunnaUuni markkinoi kamiinatestattuja tuotteitaan aina kamiinoina. Markkinoilla on kuitenkin myös kamiinatestattuja tuotteita, joita markkinoidaan esimerkiksi sisustustakkoina tai puolivaraavina takkoina. Siksi tulisijan hankinnassa kannattaa olla tarkkana!