Näin syntyy kodin lämmin sydän

Kultainen Tuli -kaasutuspalomenetelmä tuottaa puhdasta lämpöä suurella teholla. Mammutti-vuolukivilaji, ehyt ja suuntautunut luonnonkivi, siirtää lämmön nopeasti tulisijan rakenteisiin toisin kuin valetut keraamiset massat, tiilet tai betonirakenteet. Näin lämpö saadaan tehokkaasti talteen. Voit polttaa puut nopeasti korkeassa kuumuudessa, eikä lämpö karkaa piipusta ulos.

Mammutti-vuolukivilajin kuumuudenkestävyys, hyvä lämmönvarauskyky ja erinomainen lämmönjohtavuus takaavat aidon lämpönautinnon. Kultaisen Tulen kaasutuspalomenetelmällä varmistetaan varaavien NunnaUunien puhdas palaminen.

NunnaUuni-takan täysvuolukivirakenne varaa lämpöä tehokkaasti.

Näin Mammutti-vuolukivi toimii tulisijan eri osissa


Mammutti-vuolukivi johtaa lämpöä nopeasti lustan suuntaisesti ja hitaammin lustaa vastaan. Tulisijarakenteissa hyödynnetään tätä lämmönjohtavuuden ja kiven suuntauksen välistä suhdetta optimaalisen lämmönluovutuksen saamiseksi.

1. Tulipesässä käytetään hienorakeista suuntautunutta Mammutti-vuolukiveä, joka kestää hyvin kuumuutta sen pinnalle muodostuvan ruskean periklaasin ansiosta. Tulipesässä lustan suunta asetetaan siten, että lämpö siirtyy nopeasti pinnasta syvemmälle. Merkittävä osa lämmöstä saadaan otettua talteen jo tulipesässä.

2. Savukanavissa lustan suunnat asetetaan samoin kuin tulipesässä. Näin loput lämmöstä otetaan talteen lyhyellä matkalla.

3. Pinnassa käytetään suuntautunutta Mammutti-vuolukiveä siten, että lämpö vaeltelee pinnan suuntaisesti koko alueelle tasaten lämmönluovutusta huonetilaan.Kultaisen Tulen kaasutuspalomenetelmä Pat. no. EP1008808.

Kultainen Tuli polttaa puut puhtaasti

NunnaUuni-tulisijojen puhdas palaminen perustuu tarkkaan ilmanohjaukseen, jonka ansiosta palamisessa on eri vaiheissa käytössä täsmälleen oikea määrä ilmaa. Kultaisen Tulen arinan avulla hapen määrä pysyy oikeana lämmityksen eri vaiheissa sytytyksestä hiillokseen.

1. Paloilma tuodaan Kultaisen Tulen arinan alle, joko huonetilasta tai suoraan ulkoa. Arinarakenteen alta tullessaan se jäähdyttää arinaa ja samalla esikuumenee.

2. Pieni osa paloilmasta johdetaan ensiöilmaksi Kultaisen Tulen arinassa olevista rei’istä hiilloksen alle ylläpitämään puiden tasaista kaasutuspaloa. (Tämä on ratkaiseva ero rakoarinaan, jossa kaikki paloilma johdetaan puiden alle, mikä aiheuttaa hallitsemattoman palamisen.)

3. Suurin osa esikuumenneesta paloilmasta johdetaan toisioilmaksi Kultaisen Tulen arinan reunoilta puiden ympärille ja päälle polttamaan puista tasaisesti vapautuvat kaasut korkeassa 800–1200ºC lämpötilassa.

Lue, kuinka NunnaUuni täydentää kodin lämmitysratkaisua.