"Tulta ilman savua, ei huolta hiukkasista!"

NunnaUuni-lämmittäjän ei tarvitse olla huolissaan hiukkaspäästöistä. Varaavat tulisijamme on suunniteltu täyttämään taajamaympäristön asettamat vaatimukset. Voit nauttia tulen tunnelmasta puhtaasti – vaikka joka päivä.

NunnaUuni-tulisijassa puut palavat alusta lähtien suurella teholla. Kehittämämme Kultainen Tuli -palomenetelmä (Pat.no. EP1008808) tuottaa erittäin korkean kuumuuden, jossa puut kaasuuntuvat tasaisesti ja palavat hyvin. Sen ansiosta puunpolton päästöt ovat pudonneet minimiin.

Korkea ja tasainen palamislämpötila alentaa myös nokipalon vaaraa. Kultaisen Tulen arinalla puut sytytetään alta, jolloin palaminen alkaa nopeasti. Jos puut sytytetään päältä ja palaminen on hidasta, on vaarana, että savukaasut jäähtyvät kosteudeksi savukanavien pinnalle. Tällöin tulisijan kanaviin ja hormiin muodostuu pikikerros, joka kuivuessaan rakkuloituu ja syttyy helposti nokipaloksi.

Kultainen Tuli polttaa savukaasuista hiukkaset ja haitalliset kaasut


NunnaUuni-tulisijat alittavat jo nyt vuoden 2022 EcoDesign-päästörajat. Savukaasujen hiukkaspitoisuudet sekä PAH-yhdisteiden ja haitallisten kaasujen pitoisuudet ovat NunnaUuneissa vain murto-osa perinteisellä rakoarinalla varustettujen tulisijojen päästöistä.

Varaavat tulisijamme testataan varaavan tulisijan testillä (CE EN 15250), joka on tiukin tulisijojen testimenetelmistä. Siinä savukaasut mitataan koko palamisen ajalta, heti puiden sytytyksestä lähtien.

Varaavien takkojemme rakenne on suunniteltu niin, että Kultaisen Tulen kaasutuspalomenetelmä ja Mammutti-vuolukiven loistavat lämpöominaisuudet täydentävät toisiaan. Katso, kuinka kodin lämmin sydän on tehty.

Savukaasujen hiukkaspitoisuudet sekä PAH-yhdisteiden ja haitallisten kaasujen pitoisuudet ovat NunnaUuneissa vain murto-osa perinteisellä rakoarinalla varustettujen tulisijojen päästöistä. Mittaustulokset: Tampereen teknillinen korkeakoulu, materiaaliopin laitos. ** red. O2=13 % = hapen määrä savukaasuissa on 13 %. Redusoidut mittaustulokset ovat vertailukelpoisia.