Kultainen Tuli polttaa puut puhtaasti

Arveluttaako puun polton päästöt? NunnaUuni-lämmittäjän ei tarvitse olla huolissaan päästöistä. Varaavat tulisijamme on suunniteltu täyttämään taajamaympäristön asettamat puhtaan palamisen vaatimukset.

”Palamisessa puu kuumentuessaan kaasuuntuu ja vapautuvat hiilivedyt palavat. Puun täydellisessä palamisessa tärkeintä on kaasuuntumisen hallinta. Vasta sen jälkeen palamiseen on mahdollista ohjata oikea määrä paloilmaa.”

Ongelmallinen rakoarina

Suomen 2,2 miljoonasta tulisijasta suurimmassa osassa on perinteinen rakoarina.

Kultaisen Tulen hallittu puiden kaasuuntuminen takaa lähes päästöttömän palamisen. Savupiipusta leijaileva vaalea utu on merkkinä puhtaasti polttavasta tulisijasta.

Rakoarinalla paloilma johdetaan ainoastaan arinan läpi puiden alle. Näin puista vapautuvat kaasut palavat jo puiden joukossa, mikä lisää entisestään puiden kuumentumista, joka puolestaan aiheuttaa ylikaasuuntumista. Tällöin paloilmaa ei enää riitä polttamaan kaikkia vapautuvia kaasuja ja palamatta jää suuri määrä hiilivetyjä ja nokea. Tämä näkyy piipun päästä tulevana mustana savuna.

Rakoarinan hallitsematonta palamista yritetään hillitä sytyttämällä puut päältä. Tämä ei kuitenkaan poista puiden ylikaasuuntumista puita lisättäessä. Lisäksi hidas syttyminen aiheuttaa savukanavien ja piipun nokeentumista.

Kultaisen Tulen hallittu puiden kaasuuntuminen takaa lähes päästöttömän palamisen. Savupiipusta leijaileva vaalea utu on merkkinä puhtaasti polttavasta tulisijasta.

 

Kultaisen Tulen toimintaperiaate

NunnaUuni-tulisijojen puhdas palaminen perustuu tarkkaan ilmanohjaukseen, jonka ansiosta palamisessa on eri vaiheissa käytössä täsmälleen oikea määrä ilmaa. Kultaisen Tulen arinan avulla hapen määrä pysyy oikeana lämmityksen eri vaiheissa sytytyksestä hiillokseen.

Kultaisen Tulen kaasutuspalomenetelmä

  1. Paloilma tuodaan Kultaisen Tulen arinan alle, joko huonetilasta tai suoraan ulkoa. Arinarakenteen alta tullessaan se jäähdyttää arinaa ja samalla esikuumenee.
  2. Pieni osa paloilmasta johdetaan ensiöilmaksi Kultaisen Tulen arinassa olevista rei’istä hiilloksen alle ylläpitämään puiden tasaista kaasutuspaloa.
  3. Suurin osa esikuumenneesta paloilmasta johdetaan toisioilmaksi Kultaisen Tulen arinan reunoilta puiden ympärille ja päälle polttamaan puista tasaisesti vapautuvat kaasut korkeassa 800–1200ºC lämpötilassa.

NunnaUunin Kultaisen Tulen arinalla puut sytytetään alta, jolloin palaminen alkaa nopeasti. Puut palavat alusta lähtien suurella teholla puhtaasti.

 

Kultainen Tuli polttaa savukaasuista hiukkaset ja haitalliset kaasut

Kultaisen Tulen hallittu puiden kaasuuntuminen takaa lähes päästöttömän palamisen.
Mittaustulokset: Tampereen teknillinen korkeakoulu, Materiaaliopin laitos. ** red. O2=13 % = hapen määrä savukaasuissa on 13 %. Redusoidut mittaustulokset ovat vertailukelpoisia.

 

Aito NunnaUuni-tulisija alittaa jo nyt vuoden 2022 EcoDesign-päästörajat varaavan tulisijan testillä, joka on tiukin tulisijojen testimenetelmistä. Siinä savukaasut mitataan koko palamisen ajalta, heti puiden sytytyksestä lähtien.

Valitse NunnaUuni, sillä se on kestävä valinta myös ympäristön kannalta. Voit nauttia tulen tunnelmasta puhtaasti – vaikka joka päivä.

Tutustu mallistoon

 

Tallenna

Tallenna