Kultainen Tuli polttaa puut puhtaasti

NunnaUuni-lämmittäjän ei tarvitse olla huolissaan päästöistä. Varaavat tulisijamme on suunniteltu täyttämään taajamaympäristön asettamat vaatimukset. Valitse NunnaUuni, sillä se on kestävä valinta myös ympäristön kannalta. Voit nauttia tulen tunnelmasta puhtaasti – vaikka joka päivä.

NunnaUunin patentoima Kultainen Tuli -palomenetelmä (Pat.no. EP1008808) tuottaa erittäin korkean kuumuuden, jossa puut kaasuuntuvat tasaisesti ja palavat hyvin. Sen ansiosta puunpolton päästöt ovat pudonneet minimiin. Aito NunnaUuni-tulisija alittaa jo nyt vuoden 2022 EcoDesign-päästörajat varaavan tulisijan testillä, joka on tiukin tulisijojen testimenetelmistä. Siinä savukaasut mitataan koko palamisen ajalta, heti puiden sytytyksestä lähtien.

NunnaUunin Kultaisen Tulen arinalla puut sytytetään alta, jolloin palaminen alkaa nopeasti. Puut palavat alusta lähtien suurella teholla puhtaasti.

Sytytettäessä tulisijojen puut päältä, hitaan palamisen kosteat savukaasut muodostavat tulisijan kanaviin ja hormiin pikikerroksen. Kuivuessaan se rakkuloituu ja syttyy helposti nokipaloksi.

 

Palamisessa puut ensin kuumentuessaan kaasuuntuvat ja vapautuvat hiilivedyt palavat. Puun täydellisessä palamisessa kaikkein tärkeintä on sen kaasuuntumisen hallinta, jonka jälkeen palamiseen on tuotava oikea määrä happea paloilman mukana.

Kultaisen Tulen toimintaperiaate

Kultaisen Tulen kaasutuspalomenetelmä Pat. no. EP1008808.

NunnaUuni-tulisijojen puhdas palaminen perustuu tarkkaan ilmanohjaukseen, jonka ansiosta palamisessa on eri vaiheissa käytössä täsmälleen oikea määrä ilmaa. Kultaisen Tulen arinan avulla hapen määrä pysyy oikeana lämmityksen eri vaiheissa sytytyksestä hiillokseen.

  1. Paloilma tuodaan Kultaisen Tulen arinan alle, joko huonetilasta tai suoraan ulkoa. Arinarakenteen alta tullessaan se jäähdyttää arinaa ja samalla esikuumenee.
  2. Pieni osa paloilmasta johdetaan ensiöilmaksi Kultaisen Tulen arinassa olevista rei’istä hiilloksen alle ylläpitämään puiden tasaista kaasutuspaloa. (Tämä on ratkaiseva ero rakoarinaan, jossa kaikki paloilma johdetaan puiden alle, mikä aiheuttaa hallitsemattoman palamisen.)
  3. Suurin osa esikuumenneesta paloilmasta johdetaan toisioilmaksi Kultaisen Tulen arinan reunoilta puiden ympärille ja päälle polttamaan puista tasaisesti vapautuvat kaasut korkeassa 800–1200ºC lämpötilassa.

Kultainen Tuli polttaa savukaasuista hiukkaset ja haitalliset kaasut

Kultaisen Tulen hallittu puiden kaasuuntuminen takaa lähes päästöttömän palamisen.
Mittaustulokset: Tampereen teknillinen korkeakoulu, Materiaaliopin laitos. ** red. O2=13 % = hapen määrä savukaasuissa on 13 %. Redusoidut mittaustulokset ovat vertailukelpoisia.

 

 

 

 

 

Rakoarinalla kaikki paloilma johdetaan arinan läpi puiden alle, mikä kiihdyttää hiilloksen palamista ja näin puiden kaasuuntumista. Osa paloilmasta polttaa puista vapautuvaa kaasua jo puiden joukossa, mikä lisää entisestään hallitsematonta puiden kaasuuntumista. Tällöin jäljelle jäänyt paloilma ei riitä polttamaan kaikkia vapautuvia kaasuja ja savukaasuihin jää suuri määrä hiilivety-yhdisteitä ja nokea. Tämä näkyy piipun päästä tulevana mustana savuna.

Kultaisen Tulen hallittu puiden kaasuuntuminen takaa lähes päästöttömän palamisen.

 

Tutustu mallistoon

 

Tallenna

Tallenna