Käyttöehdot

NunnaUunin verkkosivujen käyttöehdot

Käyttämällä Nunnanlahden Uuni Oy:n ja NunnaUuni Oy:n (jäjempänä ”NunnaUuni”) verkkosivuja ja niillä olevia palveluita sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen ja sivustoilla olevien palveluiden käyttö edellyttää, että hyväksyt nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan. Verkkosivuston sisältämiin palveluihin voi liittyä myös erillisiä palvelukohtaisia käyttöehtoja. Tällöin näitä verkkosivujen yleisiä käyttöehtoja sovelletaan toissijaisesti.

NunnaUunilla on oikeus muuttaa verkkosivustojaan ja niiden sisältöä sekä sivun käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta ja oikeus estää pääsy verkkosivustoille koska tahansa.

Yksityisyydensuoja ja henkilötiedot

NunnaUuni toimii henkilötietojen käytössä ja suojaamisessa sekä yksityisyyden suojan toteuttamisessa Suomen lain (HenkTietoL 1999/523) ja sen ilmoittamisvelvollisuuden mukaisesti.

NunnaUuni voi kerätä ja käsitellä henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja huolehtii tällöin yksityisyyden suojan toteutumisesta niiden käsittelyssä. NunnaUuni on sitoutunut verkkosivustonsa käyttäjien ja muiden asiakkaidensa yksityisyyden suojaamiseen. Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Esimerkiksi joissakin sivuston osissa voidaan pyytää antamaan henkilötietoja esim. yhteydenottopyynnön, esitetilauksen, tarjouspyynnön tai palautteen) yhteydessä.

Rekisteri

Internet- sivujen lomakkeilla annettujen tietojen perusteella syntyy NunnaUuni Oy / www-yhteydenotot -niminen, henkilötietolain soveltamisalaan kuuluva rekisteri, joka voi koostua seuraavista tiedoista:

Henkilön nimi
Katu- ja postiosoite
Maa
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Rekisteröity voi tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä NunnaUuniin, joka oikaisee tai poistaa puutteelliset, väärät tai vanhentuneet henkilötiedot pyynnöstä.

Käyttötarkoitus ja suostumus

NunnaUuni Oy:n Internet-sivujen lomakkeilla kerättyjen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenottajan palveleminen tarkoituksenmukaisesti yhteydenottomuotoon (esitetilaus, yhteydenottopyyntö, palaute) kuuluvalla tavalla ja mahdollisesti osoitteellisiin lähetyksiin kuten suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimuksiin.

Tietojen esittäminen

Lähettämällä tai tarjoamalla tietoa ja materiaalia NunnaUunille (esimerkiksi tietoja, tilauksia, pyyntöjä, ehdotuksia, ideoita, palautetta, tai niitä vastaavaa tietoa) joko näiden verkkosivujen kautta tai sähköpostitse, sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja (i) toimittamasi aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; (ii) ryhdyt tarpeellisiin toimiin poistaaksesi verkkosivuille toimittamassasi materiaalissa mahdollisesti olevat virukset tai muut epäpuhtaudet tai tuhoavat ominaisuudet ennen materiaalin toimittamista; (iii) aineisto on sinun omaa tai sinulla on rajoittamaton oikeus toimittaa se NunnaUunille ja NunnaUunilla on oikeus julkaista toimittamasi aineisto maksutta ja/tai sisällyttää aineisto tai sen sisältämä osa omiin palveluihinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta ja lähdettä ilmoittamatta; (iv) et esitä lähettämääsi aineistoon perustuvia vaateita NunnaUunia kohtaan; ja (v) sitoudut hyvittämään NunnaUunille kaikki kustannukset, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston johdosta. NunnaUuni voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston verkkosivuiltaan.

Tekijänoikeus ja tavaramerkit

Näiden sivujen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat NunnaUunille. NunnaUuni ja sen verkkosivuilla olevat merkit ja logot ovat NunnaUunin ja sen edustamien tuotemerkkien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Sivuston ja niiden sisältämien tietojen käyttö henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Muutoin verkkosivuston sisällön tai niiden osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman NunnaUunin etukäteistä kirjallista suostumusta.

Vastuut

Näiden verkkosivujen sisältö toimitetaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Näillä sivuilla esiintyvän tiedon tai palveluiden käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. NunnaUuni ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta, eikä sivujen toimivuutta keskeytyksettömästi ja virheettömästi voida taata.

NunnaUuni ei ole vastuussa mistään tarjoamansa verkkosivuston tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä eikä välillisistä vahingoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu NunnaUunille. NunnaUunin vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Evästekäytäntö

Eväste on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä pieni tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. NunnaUunin verkkosivulla käytetään evästeitä ja vastaavia tekniikoita sivuston ja palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen NunnaUunin tai sen kumppaneiden tarjoamissa palveluissa.

Evästeiden avulla NunnaUuni voi kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta kävijä on siirtynyt osoitteeseen, mitä verkkosivujamme selataan ja milloin, mitä selainta käytetään, päätelaitteesi käyttöjärjestelmä, mikä on tietokoneen IP-osoite. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää tunnistettuun käyttäjään, joka on esim. tilannut uutiskirjeen tai ilmoittautunut NunnaUunin tapahtumiin. Tällöin tietoja kerätään ja käsitellään tietosuojaselosteesta ilmenevin tavoin.

Voit halutessasi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimen asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan.

NunnaUunin sivuilla on käytössä Google Analytics analytiikkatyökalu. Google Analytics sovellus käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkopalvelun liikenteestä, eikä tällaista tietoa yhdistetä yksittäiseen henkilöön. Voit estää seurannan Google Analyticsin opt-out -toiminnolla.

NunnaUuni voi käyttää sivustojen käytöstä kerättyä tietoa myös selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. NunnaUuni voi luoda kohderyhmiä sen perusteella, millä Internet-sivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet. Näille kohderyhmille NunnaUuni voi esittää niitä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa tai sisältöä aiemman verkkokäyttäytymisen perusteella. NunnaUuni saattaa käyttää kohderyhmäsegmenttien luomisessa yhteistyökumppaneita sekä NunnaUunin ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Mikäli et halua, että mainontaa kohdennetaan kiinnostusalueidesi mukaan, voit estää kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti YourOnlineChoices-sivuston kautta.

Linkit ja sosiaalisen median liitännäiset

Sivustoilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkopalveluihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin, Instagramin, YouTuben jne.). NunnaUunin sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta, jolloin kolmas osapuoli voi asettaa omia evästeitään. Näihin NunnaUunin sivustoilla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. NunnaUuni ei ole vastuussa kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai niiden käytöstä.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.