Gouden Vuur verbrandt hout schoon en efficient

NunnaUuni’s gepatenteerde Gouden Vuur verbrandingsmethode voor hout (Pat. nr. EP1008808) produceert een extreem hoge temperatuur, waarin hout gelijkmatig vergast en efficiënt brandt. Als gevolg hiervan produceren NunnaUuni kachels slechts minimale uitstoot van schadelijke stoffen door het verbranden van hout. Originele NunnaUuni kachels, getest in overeenstemming met de testmethode voor warmteopslagkachels, zijn gebouwd om te voldoen aan de toekomstige EU EcoDesign-normen voor de grenswaarden van de uitstoot van schadelijke stoffen. In deze strengste testmethode, alleen voor warmteopslagkachels, worden de rookgassen gemeten gedurende de gehele verbrandingsfase, vanaf het moment dat het vuur is aangestoken.

Europese normen voor de meting van de uitstoot van kachels

De geharmoniseerde Europese normen categoriseren biomassakachels met verschillende technologieën. Dit zijn over het algemeen vrijstaande kachels, inbouwkachels of warmteopslagkachels.

De officiële testmethoden voor vrijstaande kachels (EN 13240) en inbouwkachels (EN 13229) meten de emissies alleen bij de nominale belasting en pas nadat de bedrijfstemperatuur is bereikt. Bij de uitstootresultaten wordt dus geen rekening gehouden met het aansteken van de eerste houtlading en het opwarmen van de kachel.

Bij de Europese testmethode voor warmteopslagkachels (EN 15250) wordt de uitstoot vanaf de ontsteking gemeten, totdat de bedrijfstemperatuur van de kachel conform opgave van de fabrikant is bereikt en vervolgens totdat de voorgeschreven hoeveelheid hout volledig is verbrand. Het testresultaat geeft dus de volledige uitstoot weer.

Hout geplaatst op de NunnaUuni Gouden Vuur rooster wordt via de onderkant aangestoken. Dit zorgt ervoor dat alle houtblokken snel gaan branden. Het verbrandingsproces is efficiënt en schoon vanaf het begin.

Als hout in de verbrandingskamer vanaf de bovenkant wordt aangestoken, zal het hieruit voortvloeiende langzame verbrandingsproces vochtige rookgassen produceren, die een laag pek vormen in de rookgaskanalen en schouwen. Als deze laag droogt vormt het een oneffen, blaasvormig oppervlak dat gemakkelijk kan leiden tot roetontbranding.

De Gouden Vuur gasverbrandingsmethode, patent nr. EP1008808.

De verbrandingsmethode Gouden Vuur die werd ontwikkeld en gepatendeerd door NunnaUuni is gebaseerd op de nauwkeurige richting van lucht, die verzekert dat exact de juiste hoeveelheid lucht wordt gebruikt in de verschillende verbrandingsfasen. Dit is mogelijk, omdat het rooster, die wij in onze kachels gebruiken, speciaal gebouwd is met gaten en uitgerust is met een regelaar die ervoor zorgt dat de hoeveelheid zuurstof precies juist blijft tijdens de verschillende verbrandingsfasen, van het aansteken van het vuur tot aan de sintels.

  1. Verbrandingslucht wordt geleid naar de ruimte onder het Gouden Vuur rooster, hetzij vanuit de omringende ruimte of rechtstreeks van buiten het huis. Wanneer uitgevoerd van onder het rooster, koelt de lucht het rooster af en tegelijkertijd wordt het voorverwarmd.
  2. Een klein gedeelte van de verbrandingslucht wordt onder de gloeiende sintels geleid via openingen in het Gouden Vuur rooster om ervoor te zorgen dat het gasverbranding proces gladjes en gelijkmatig continueert. (Dit is een groot verschil met kachels die gebruik maken van een traditioneel vuurrooster, omdat daarin, alle verbrandingslucht onder de brandende houtblokken wordt geleid. Dit resulteert in een vuur dat brandt in een onstabiele en oncontroleerbare wijze).
  3. Het merendeel van de voorverwarmde verbrandingslucht wordt geleid vanuit de zijkanten van het Gouden Vuur rooster naar de ruimte rondom en boven de houtblokken waar deze fungeert als secundaire lucht en waarborgt dat de gassen, die gelijkmatig worden vrijgegeven van de genoemde houtblokken, branden op een hoge temperatuur van 800-1 200 °C.

Tallenna

Tallenna