En värmelagrande injektorkamin är trots sin låga vikt en äkta värmelagrande eldstad

Injektorvärmelagraren tillvaratar på en kort sträcka den värme som den effektiva och rena förbränningen genererar.

Injektorvärmelagraren av Mammutti-täljsten inne i eldstaden (patent nr 122079) tillvaratar snabbt hettan från förbränningen via sina fyra kanaler tack vare Mammutti-täljstenens goda värmeledningsförmåga. På så sätt värms injektorvärmelagraren upp för att lagra en värmemängd som är exceptionellt stor i förhållande till dess massa. Samtidigt som injektorvärmelagraren tillvaratar värmen från rökgaserna kyls gaserna ned till en trygg temperatur före rökkanalen.

Ju högre värmelagringsmassans temperatur är, desto mer värmeenergi innehåller den!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekanta dig med Calor-injektorkaminer

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna