Gyllene Elden förbränner ved rent

Är du orolig för utsläpp från vedeldning? Om du värmer med NunnaUuni behöver du inte oroa dig för utsläpp. Våra värmelagrande eldstäder är utformade för att uppfylla kraven på ren förbränning i tätortsmiljö.

”Förbränningsprocessen förgasar ved och befriar kolväten, som brinner. För att fullständigt förbränna ved måste man justera förgasningen. Endast på så sätt kan man styra rätt mängd förbränningsluft till elden”.

Gallerrost problematisk

Största delen av Finlands 2 200 000 eldstäder har en traditionellt gallerrost.

Med gallerrost styrs förbränningsluften bara genom gallret till under veden. På så sätt brinner gaserna som frigörs från veden redan bland klabbarna, vilket ytterligare ökar uppvärmningen av veden och orsakar överflödig förgasning. I detta fall räcker förbränningsluften inte längre till för att förbränna alla frigjorda gaser och ett stort antal kolväten och sot förblir oförbrända. Detta syns på svart rök som kommer ut ur skorstenen.

Vissa försöker bromsa gallerrostets okontrollerade förbränning genom att  genom att tända träden uppifrån. Men det hjälper inte mot överdriven förgasning när man lägger till vedträn. Därtill orsakar långsam tändning sotbildning i rökkanaler och skorstenen.

Gyllene Eldens kontrollerade förgasning av ved garanterar förbränning med så gott som noll utsläpp. En ljus dimma som flyter ut från skorstenen är ett tecken på en rent brinnande eldstad.

Gyllene Eldens funktionsprincip

NunnaUuni-eldstädernas rena förbränning baserar sig på noggrann luftstyrning, som gör att exakt rätt mängd luft används i olika förbränningsskeden. Med hjälp av Gyllene Eldens rost hålls syremängden korrekt från tändning till glöd.

  1. Förbränningsluften tas in under Gyllene Eldens rost, antingen från rummet eller direkt utifrån. När luften kommer underifrån rostkonstruktionen kyler den ner rosten, samtidigt som den förvärms.
  2. En liten del av förbränningsluften leds som primärluft genom hålen i Den Gyllene Eldens rost in under glödbädden för att upprätthålla en jämn förgasningsförbränning av veden.
  3. En stor del av den föruppvärmda förbränningsluften leds som sekundärluft från kanterna av Den Gyllene Eldens rost och fördelas runt och ovanpå veden för att förbränna de gaser som konstant frigörs från veden i höga temperaturer på 800–1 200 °C.

 

Den Gyllene Elden förbränner partiklar och skadliga gaser i rökgaserna

Den Gyllene Elden förbränner partiklar och skadliga gaser i rökgaserna
Mätresultat: Tammerfors tekniska universitet, fakulteten för materiallära.** red. O2=13 % = rökgasens syrehalt är 13 %. Reducerade mätresultat, som är jämförbara.

Under NunnaUunis Gyllene Eldens rost tänds veden underifrån och förbränningen startar snabbt. Träden brinner rent med stor effekt från början.

En genuin NunnaUuni-eldstad underskrider redan EcoDesign 2022-utsläppsgränserna för värmelagrande eldstäder, som är den strängaste testmetoden för eldstäder. I testet mäts rökgaserna under hela förbränningsprocessen, genast efter att veden tänds.

Välj NunnaUuni, ett hållbart val även för miljön. Njut rent av eldens stämning – rentav varje dag.

Se modeller

Tallenna

Tallenna