Kaminens dubbelhölje av täljsten

 

Den utvalda Mammutti-täljstenen leder värmen snabbt i talkskiktens riktning och långsammare på tvären mot talkskikten. I DEKO Dues dubbelhöljeskonstruktion har man utnyttjat detta förhållande mellan värmeledningsförmågan och stenens riktning.

Konstruktionen med dubbelt hölje jämnar ut kaminens kraftiga värme i motsats till täljstenskonstruktioner med enkelt hölje.

 

 

 

 

Yttemperaturer

Deko Unos täljstenshölje frigör värme snabbt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yttemperaturer

Deko Dues dubbelhölje av Mammutti-täljsten fördelar värmen jämt och förlänger känslan av värme i upp till 12 timmar efter att elden har slocknat.