Kaminens dubbelhölje av täljsten

 

Den utvalda Mammutti-täljstenen leder värmen snabbt i talkskiktens riktning och långsammare på tvären mot talkskikten. I Deko 2 Dues dubbelhöljeskonstruktion har man utnyttjat detta förhållande mellan värmeledningsförmågan och stenens riktning.

Konstruktionen med dubbelt hölje jämnar ut kaminens kraftiga värme i motsats till täljstenskonstruktioner med enkelt hölje.

NunnaUuni Deko stoves double shell structure is made of soapstone

Yttemperaturer

Deko 2 Dues dubbelhölje av Mammutti-täljsten fördelar värmen jämt och förlänger känslan av värme i upp till 12 timmar efter att elden har slocknat.

 

Stålkaminer och enskiksbeklädnader täljstenskaminer har direkt värmestrålning i rummet.