NunnaUuni-Aqua+ -eldstaden med vattencirkulation förbättrar hemmets energieffektivitet

NunnaUuni-Aqua+ kan användas som en del av hemmets vattenburna värmesystem eller enbart för att värma hushållsvattnet.

Bara en del av värmen som eldstaden alstrar används till varmvatten – resten värmer upp hemmet långsamt och jämnt.

Värmeväxlaren utgör kärnan i eldstaden

 • Påverkar inte eldstadens yttre mått.
 • Påverkar inte eldstadens yttre mått.
 • Vattentemperaturens intervall är stort – den lämpar sig även för uppvärmning av hushållsvatten.
 • Värmeväxlarens vattenkapacitet är liten, vilket innebär att eldstaden är säker att använda under strömavbrott.

Värmeväxlaren är tillverkad av ett sammanhängande stålrör

 • Inga fogar inuti eldstaden.
 • Enkel att installera – ingen VVS-tekniker behövs.

Eldstadens värden för varmvattenberedning

 • Temperaturintervall för inkommande vatten: 20–70 °C
 • Temperaturintervall för utgående vatten: 40–80 °C
 • Värmeenergi som överförs till vattnet: 5–10 kWh*
  *Beror på det inkommande vattnets temperatur.

Systemets nominella värden:

 • Nominellt tryck: 1,5 bar
 • Maximalt tryck: 6 bar
 • Vattnets volymström: 1 l/min

Att beakta för systemet

 • Som varmvattenberedare rekommenderas en spiral eller hybridberedare på minst 300 l.
 • Vattencirkulationen kräver en egen cirkulationspump och en styrenhet som styr pumpen utgående från värmedifferensen mellan eldstaden och varmvattenberedaren.
 • Systemet måste ha avluftning, expansionskärl och säkerhetsventil.
 • Som rörmaterial rekommenderas rostfritt stål eller koppar. Plast- eller kompositrör lämpar sig inte på grund av deras låga temperaturtålighet.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna