Så här fungerar Mammutti-täljstensarten i de olika delarna av eldstaden

Förgasningsförbränningsmetoden Den Gyllene Elden producerar ren värme med stor effekt. Täljstensarten Mammutti, en enhetlig och riktad natursten, transporterar snabbt värmen till eldstadens konstruktioner, till skillnad från eldstadsmaterial som har tillverkats genom gjutning. På så sätt kan värmen effektivt tas till vara. Du kan bränna veden snabbt vid höga temperaturer, utan att värmen smiter ut genom skorstenen.

Den utmärkta värmeledningsförmågan, den goda värmelagringsförmågan och värmebeständigheten hos täljstensarten Mammutti garanterar värmenjutningen. Förgasningsförbränningsmetoden Den Gyllene Elden säkerställer att förbränningen i värmelagrande NunnaUuni-eldstäder är ren.

Mammutti-täljstenen leder värmen snabbt parallellt med klyvningen och långsammare på tvären mot den. I eldstadens konstruktion utnyttjas detta förhållande mellan värmeledningsförmågan och stenens riktning för att åstadkomma optimal värmeavgivning.

Mammutti-täljsten leder värme i klyvningens riktning cirka tio gånger* snabbare än tegel.
  1. I eldhärden används finkornig, riktad Mammutti-täljsten, som tål hetta bra tack vare den bruna periklas som bildas på dess yta. I eldhärden placeras klyvningens riktning så att värmen snabbt transporteras från ytan och djupare ner. En stor del av värmen tas till vara redan i eldhärden.
  2. I rökkanalerna placeras klyvningen i samma riktning som i eldhärden. På så sätt tas resten av värmen till vara på en kort sträcka. Tack vare den utmärkta värmeledningsförmågan hos Mammutti arten av täljsten värms eldstadens inre konstruktioner upp alltigenom. Därför lagrar en NunnaUuni-eldstad en stor mängd värmeenergi i förhållande till sin storlek. Den lagrade värmen frigörs långsamt från eldstadens yta i form av jämn strålvärme och ger på så sätt behaglig värmenjutning.
  3. På ytan används riktad Mammutti-täljsten på ett sådant sätt att värmen rör sig i ytans riktning till hela området, vilket jämnar ut värmeavgivningen i rummet.

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna