Utvald Mammutti-täljstensart för eldhärden

Täljsten är ett naturmaterial som finns av många olika slag med variationer i fråga om sammansättning och struktur. Gemensamt för dem alla är en hög talkhalt, vilket gör dem till mjuk natursten. Mammutti- täljstensarterna i NunnaUunis egen fyndighet består huvudsakligen till hälften av talk och hälften magnesit. Talken har flagat och under högt tryck riktats i lager med magnesitkristallerna. Magnesiten omvandlas till periklas (MgO) vid en temperatur på 520 °C.

Eldhärdens yta som har härdats i hettan.

För NunnaUunis eldhärd har vi valt en täljstensart som innehåller finkornig magnesit. Periklasen som bildas på ytan och talken i täljstenen sintras samman och bildar en hård yta inuti eldhärden. Denna yta tål flera decenniers användning och fortsätter att leda värme väl. NunnaUunis eldhärdar i massiv täljsten behöver inga isolerande skyddsskivor eller gjutna konstruktioner.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna