Innovationer

Innovationer för hemmets värmenjutning

NunnaUuni är en föregångare inom forskning och produktutveckling av eldstäder. Vi undersöker våra täljstensarters egenskaper och söker ständigt efter nya möjligheter att utnyttja dem i eldstadsapplikationer på bästa möjliga sätt. Vi utnyttjar kunskapen som utvinns vid produktutvecklingsarbetet med eldstäderna.

Värmebehovet för boendet och i hemmen har förändrats under årtiondenas gång Vi lägger vikt vid eldstädernas formgivning och användningskomfort. Vi samarbetar intensivt med experter inom design, konstruktion och energiteknik.

Vi har registrerat nästan 60 patent och över 100 mönsterskydd. Varje eldstad som vi tillverkar har några skyddade innovationer – uppfinningar som gör din NunnaUuni unik.

NunnaUunis framgång grundar sig på den unikt hållbara Mammutti-täljstensarten, våra egna innovationer som främjar effektiv förbränning och snabb värmelagring, fortsatt produktutveckling samt en formgivning och ett produktsortiment som känns betydelsefullt för konsumenterna.

 

Så här fungerar Mammutti-täljstensarten i de olika delarna av eldstaden

Förgasningsförbränningsmetoden Den Gyllene Elden producerar ren värme med stor effekt. Täljstensarten Mammutti, en enhetlig och riktad natursten, transporterar snabbt värmen till eldstadens konstruktioner, till skillnad från eldstadsmaterial som har tillverkats genom gjutning. På så sätt kan värmen effektivt tas till vara. Du kan bränna veden snabbt vid höga temperaturer, utan att värmen smiter ut genom […]

 

Den Gyllene Elden förbränner ved rent och effektivt

NunnaUunis patenterade förbränningsmetod Den Gyllene Elden (pat.nr EP1008808) producerar mycket hög temperatur, där veden förgasas jämnt och brinner väl. Tack vare den har utsläppen från vedförbränningen minskat till ett minimum. En äkta NunnaUuni-eldstad underskrider redan nu 2022 års EcoDesign-utsläppsgränser i testet för värmelagrande eldstäder, som är den strängaste av testmetoderna för eldstäder. Testet mäter rökgaserna […]

 

Utvald Mammutti-täljstensart för eldhärden

Täljsten är ett naturmaterial som finns av många olika slag med variationer i fråga om sammansättning och struktur. Gemensamt för dem alla är en hög talkhalt, vilket gör dem till mjuk natursten. Mammutti- täljstensarterna i NunnaUunis egen fyndighet består huvudsakligen till hälften av talk och hälften magnesit. Talken har flagat och under högt tryck riktats […]

 

En värmelagrande injektorkamin är trots sin låga vikt en äkta värmelagrande eldstad

Injektorvärmelagraren av Mammutti-täljsten inne i eldstaden (patent nr 122079) tillvaratar snabbt hettan från förbränningen via sina fyra kanaler tack vare Mammutti-täljstenens goda värmeledningsförmåga. På så sätt värms injektorvärmelagraren upp för att lagra en värmemängd som är exceptionellt stor i förhållande till dess massa. Samtidigt som injektorvärmelagraren tillvaratar värmen från rökgaserna kyls gaserna ned till en […]

 

NunnaUuni-Aqua+ -eldstaden med vattencirkulation förbättrar hemmets energieffektivitet

NunnaUuni-Aqua+ kan användas som en del av hemmets vattenburna värmesystem eller enbart för att värma hushållsvattnet. Bara en del av värmen som eldstaden alstrar används till varmvatten – resten värmer upp hemmet långsamt och jämnt. Värmeväxlaren utgör kärnan i eldstaden. Påverkar inte eldstadens yttre mått. Påverkar inte eldstadens yttre mått. Vattentemperaturens intervall är stort – […]

 

Kaminens dubbelhölje av täljsten

  Den utvalda Mammutti-täljstenen leder värmen snabbt i talkskiktens riktning och långsammare på tvären mot talkskikten. I DEKO Dues dubbelhöljeskonstruktion har man utnyttjat detta förhållande mellan värmeledningsförmågan och stenens riktning. Konstruktionen med dubbelt hölje jämnar ut kaminens kraftiga värme i motsats till täljstenskonstruktioner med enkelt hölje.         Yttemperaturer         […]