Innovationer

Innovationer för hemmets värmenjutning

NunnaUuni är en föregångare inom forskning och produktutveckling av eldstäder. Vi undersöker våra täljstensarters egenskaper och söker ständigt efter nya möjligheter att utnyttja dem i eldstadsapplikationer på bästa möjliga sätt. Vi utnyttjar kunskapen som utvinns vid produktutvecklingsarbetet med eldstäderna.

Värmebehovet för boendet och i hemmen har förändrats under årtiondenas gång Vi lägger vikt vid eldstädernas formgivning och användningskomfort. Vi samarbetar intensivt med experter inom design, konstruktion och energiteknik.

Vi har registrerat nästan 60 patent och över 100 mönsterskydd. Varje eldstad som vi tillverkar har några skyddade innovationer – uppfinningar som gör din NunnaUuni unik.

NunnaUunis framgång grundar sig på den unikt hållbara Mammutti-täljstensarten, våra egna innovationer som främjar effektiv förbränning och snabb värmelagring, fortsatt produktutveckling samt en formgivning och ett produktsortiment som känns betydelsefullt för konsumenterna.