Klimatfördel

Modellserien Joya, Blanka och Hestia solo nu med speciellt attraktiva priser.

Har du intresse? Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar närmaste NunnaUuni-återförsäljare dig och hjälper dig att finna den bästa NunnaUuni-eldstaden.

Kort eldningstid – lång behaglig värme

Den extraordinära värmelagringsförmågan av Mammutti-täljsten med kombination av Gyllene Elden ger en möjlighet till en kort eldningstid på 2 timmar. Den härliga värmen från NunnaUunis värmelagrande eldstäder släpps långsamt och under långt tid ut i rummet, upp till 24 timmar. Denna typ av uppvärmning är ett viktigt element för ett stabilt rumsklimat utan stora temperaturskillnader och luften blir mindre torr.

Mer info

Eldens atmosfär

En NunnaUuni kund behöver inte oroa sig för utsläpp. Våra värmelagrande eldstäder är utformade för att uppfylla de krav på ren förbränning som ställs i tätbebyggda områden.

Mer om förbränning

Naturlig och hållbar

Eldutrymmen i NunnaUunis eldstäder är tillverkade av en täljstensart som har en hög värmeledningsförmåga och tolererar höga temperaturer. Denna täljsten är en gåva av naturen.

Mer om Mammutti-täljstensart

Information om olika NunnaUuni-kampanjmodeller