NunnaUuni varaava takka Calor Ellipse kevyttakka

Calor Ellipse B

Dimensioneringsuppgifter

Höjd1855 mm
Bredd601 mm
Djup574 mm
Vikt950 kg

Värmeuppgifter

Värmeenergi35,1 kWh
Värmeavgivningstid, procent av maximal effekt (h)
100 %2,5 h
50 %11,9 h
25 %19,4 h
Verkningsgrad83 %
Brännvedens längd25 cm
Total vedmängd10 kg