Värmer snabbt upp

DEKO Unos enkla, äkta Mammutti-täljstenshölje, värmer snabbt upp rummet. Tack vare sin storlek och lätta vikt är DEKO Uno lämplig för installation i praktiskt taget alla utrymmen där man vill ha äkta eld och värme på ett snabbt och säkert sätt. Den lämpar sig också för fritidsbostäder, som snabbt behövs värmas upp.

Rökkanal-anslutningen kan väljas att göras antiken bak eller utanpå, vilket underlättar valet av monteringsplats.

Deko Uno S 1

Ett äkta Mammutti-täljsten enkelhölje.

Dimensioneringsuppgifter

Höjd 1200 mm
Bredd 516 mm
Djup 434 mm
Vikt 361 kg

Värmeuppgifter

Nominell värmeeffekt (kW) 6 kW
Verkningsgrad 81 %
Förbrukning av brännved 1,65 kg/h
Brännvedens längd 25 cm

Skyddsavstånd till brännbara material

Skyddsavstånd bakom 350 mm
Skyddsavstånd på sidorna 300 mm
Skyddsavstånd framför 1100 mm

Dimensioneringsuppgifter

Höjd 1200 mm
Bredd 516 mm
Djup 434 mm
Vikt 361 kg

Värmeuppgifter

Nominell värmeeffekt (kW) 6 kW
Verkningsgrad 81 %
Förbrukning av brännved 1,65 kg/h
Brännvedens längd 25 cm

Skyddsavstånd till brännbara material

Skyddsavstånd bakom 350 mm
Skyddsavstånd på sidorna 300 mm
Skyddsavstånd framför 1100 mm

Dimensioneringsuppgifter

Höjd 1200 mm
Bredd 516 mm
Djup 434 mm
Vikt 298 kg

Värmeuppgifter

Nominell värmeeffekt (kW) 6 kW
Verkningsgrad 81 %
Förbrukning av brännved 1,65 kg/h
Brännvedens längd 25 cm

Skyddsavstånd till brännbara material

Skyddsavstånd bakom 70 mm
Skyddsavstånd på sidorna 300 mm
Skyddsavstånd framför 1100 mm