Värmer snabbt upp

DEKO Unos enkla, äkta Mammutti-täljstenshölje, värmer snabbt upp rummet. Tack vare sin storlek och lätta vikt är DEKO Uno lämplig för installation i praktiskt taget alla utrymmen där man vill ha äkta eld och värme på ett snabbt och säkert sätt. Den lämpar sig också för fritidsbostäder, som snabbt behövs värmas upp.

Rökkanal-anslutningen kan väljas att göras antiken bak eller utanpå, vilket underlättar valet av monteringsplats.

Deko Uno S 2

Ett äkta Mammutti-täljsten enkelhölje. Vit emaljerad frampanel.

Dimensioneringsuppgifter

Höjd1200 mm
Bredd516 mm
Djup434 mm
Vikt341 kg

Värmeuppgifter

Nominell värmeeffekt (kW)6 kW
Verkningsgrad81 %
Förbrukning av brännved1,65 kg/h
Brännvedens längd25 cm

Skyddsavstånd till brännbara material

Skyddsavstånd bakom350 mm
Skyddsavstånd på sidorna300 mm
Skyddsavstånd framför1100 mm

Dimensioneringsuppgifter

Höjd1200 mm
Bredd516 mm
Djup434 mm
Vikt341 kg

Värmeuppgifter

Nominell värmeeffekt (kW)6 kW
Verkningsgrad81 %
Förbrukning av brännved1,65 kg/h
Brännvedens längd25 cm

Skyddsavstånd till brännbara material

Skyddsavstånd bakom350 mm
Skyddsavstånd på sidorna300 mm
Skyddsavstånd framför1100 mm

Dimensioneringsuppgifter

Höjd1200 mm
Bredd516 mm
Djup434 mm
Vikt278 kg

Värmeuppgifter

Nominell värmeeffekt (kW)6 kW
Verkningsgrad81 %
Förbrukning av brännved1,65 kg/h
Brännvedens längd25 cm

Skyddsavstånd till brännbara material

Skyddsavstånd bakom70 mm
Skyddsavstånd på sidorna300 mm
Skyddsavstånd framför1100 mm