NunnaUuni liedet, puuliesi Helene

Helene

Dimensioneringsuppgifter

Höjd 912 mm
Bredd 736 mm
Djup 530 mm
Vikt 710 kg

Värmeuppgifter

Värmeenergi 33,1 kWh
Värmeavgivningstid, procent av maximal effekt (h)
100 %1,7 h
50 %12,5 h
25 %22,1 h
Verkningsgrad 74 %
Brännvedens längd 30 cm
Total vedmängd 10 kg