NunnaUuni

Põhjamaised talved on õpetanud meid karmides tingimustes ellu jääma. Küttekoldel on olnud selles keskne koht. See on olnud kodu keskmeks, olles samal ajal nii köök kui ka soojuse allikas. Isegi kui küttekolle ei tähenda nüüdisaegsele inimesele enam sama, on iga meie küttekolde tootmisel rakendatud küttekollete ehitamise kogemust ning küttekoldeid on arendatud vastavalt kaasaegsetele tööstuslikele saavutustele, uuringutele ja kujundusele.

Oskused küttekollete alal juba üle saja aasta

Nunnanlahtis oli 19. sajandil ahjumeistrite tsunft, mille liikmed valmistasid voolukivist ahjusid. Nad valisid kivimaardla, eemaldasid ja saagisid sisekivid struktuuri suunaga risti ja väliskivid struktuuri suunas.

Selliselt saetud voolukividest ehitati ahjud, mille konstruktsioonis kasutati ära soojuse liikumissuunda. Ahjud said väga kuulsaks heade soojusomaduste poolest ja parimaid neist võis kindlaks teha selle alusel, et kasutamise käigus tekkis põlemiskambri pinnale tugev helepruun pind.

Ahjumeistrid alustasid oma tööd, valides tulekambrile tulekindla voolukivi tüübi. Sellest sõltus nende kui ahjumeistrite maine nii nende oma külas kui ka naaberkülades. Tulekamber, mis pidas vastu aastakümneid, küpsetusahju head küpsetusomadused ja küttekolde ühtlane soojuskiirgus tagasid selle, et meister saaks muretult toita oma pere ka tulevikus.

Ja seda tõestab teadus

Tänapäeva teadusuuringud on kinnitanud seda, mida ahjumeistrid juba ammusel ajal teadsid. Põlemiskamber on küttekolde tähtsaim osa ja selle ehitamiseks sobib kõige paremini selline voolukiviliik, mis koosneb tugeva surve all rebenenud ja struktuuri omandanud soomuselistest talgiosakestest ning väikestest magnesiidiosakestest.

Selle ainulaadse voolukivi leiukoha*, mis pakub tulekambrite kõrgetele temperatuuridele ideaalset materjali, avasid NunnaUuni asutaja Juhani Lehikoineni isa ja vanaisa, kellest kumbki oli ka ise ahjumeister. Mida nad kiiresti mõistsid, oli see, et selles konkreetses leiukohas olev voolukivi tüüp erines nendest, mida leidus teistes arvukates ümbruskaudsetes leiukohtades, mis said tuntuks oma kergesti töödeldavate ehitusmaterjalide poolest. See Mammutti voolukivi leiukoht* ja meie kogemustel põhinevad voolukivist küttekollete ehitamise oskused tagavad selle, et Nunnanlahti küttekollete ehitamise traditsioonid säilivad ja kestavad veel pikka aega.

Lugege rohkem ainulaadsetest ja kaasaegsetest NunnaUuni küttekolletest.

* Kaevanduse nimetus: Nunnanlahti nr 3159

Kindel vundament

Tõeline soojus põhineb voolukivi tüübil, mis talub suurt kuumust ja mis pärineb NunnaUuni enda voolukivi leiukohtast.

Nunnanlahden Uuni grupile kuulub ainulaadne ligipääsuõigus vastupidava Mammutti voolukivi tüübi leiukohale (kaevandusluba: Nunnanlahti nr 3159). Meie firma hea finantsseis tuleneb meie teadmistest meie ainulaadsetes voolukivivarudes olevate Mammutti voolukivi tüüpide kohta ja oskustel neid parimal võimalikul viisil soojust salvestavate küttekollete ehituses ära kasutada.

Õiget tüüpi voolukivi valimine nõuab kõrgtasemelist asjatundlikkust, mistõttu teeme enne kivi eemaldamist kindlaks, mis tüüpi kivimeid kaevanduses leidub. Kõik meie ahjud on valmistatud suure ametiuhkusega. Tõestusena sellest tagame viieaastase NunnaUuni vastupidavuse garantii kõikidele meie toodete kivist osadele ja soojusomadustele.

Proovide kohaselt sisaldab meie kaevandus Nunnanlahtis umbes 29 miljonit tonni Mammutti voolukivi. Karjäär on 200 meetrit lai ja 350 meetrit pikk.

NunnaUuni tänapäeval

Juhani Lehikoinen, Nunnanlahden Uuni Oy omanik, asutas firma 1982. aastal. Samal aastal alustati soojust salvestavate voolukivist küttekollete tööstustootmisega, austades niiviisi kohalike ahjumeistrite traditsioone.

Tänapäeval on NunnaUuni Oy Soome ainuke ainult voolukivist soojust salvestavate küttekollete tootja. Kõikide meie soojust salvestavate küttekollete tulekambrid ja soojust salvestavad struktuurid on tehtud kindlat tüüpi voolukivist, mis pärineb meie enda varudest ja mida meie kutsume Mammutti voolukiviks.

Nunnanlahden Uuni grupp on heas finantsseisus perele kuuluv ettevõte, mis on välistest investoritest sõltumatu. Küttekollete tootmise, turustuse ja müümise eest vastutab 2007. aastal asutatud tütarettevõtte NunnaUuni Oy. Grupi peakontor ja tehased asuvad Soomes Põhja-Karjala maakonnas Juuka vallas Nunnanlahtis. NunnaUuni küttekoldeid müüvad volitatud edasimüüjad mitmes erinevas riigis.