NunnaUuni

De nordiska vintrarna har lärt oss att överleva under extrema förhållanden. Eldstaden har alltid haft en central plats. Den har varit hemmets centrala punkt, kök och värmekälla. Även om eldstaden kanske inte längre har samma betydelse för den moderna människan, har kompetensen att konstruera eldstäder bevarats och smälter nu samman med vårt moderna industriella kunnande, vår forskning och formgivning vilket manifesteras i varje eldstad som vi tillverkar.

Över hundra års expertis inom eldstäder

På 1800-talet fanns det i Nunnanlahti en yrkeskår av ugnsmästare som tillverkade eldstäder av täljsten. De valde ut en stenfyndighet, lösgjorde och sågade till innerstenarna på tvären mot klyvningen och ytterstenarna parallellt med klyvningen.

Av den täljsten som sågats till på detta sätt byggdes eldstäder där riktningen på värmeavgivningen utnyttjades i konstruktionen. Dessa eldstäder blev i synnerhet berömda för sina utmärkta värmeegenskaper, och de bästa bland dem var omtalade för det starka och stabila, ljusbruna skikt som bildades på eldhärdens yta efter intensiv användning.

Ugnsmästarna började sitt arbete med att välja en eldfast täljstensart för eldhärden. På så sätt kunde de säkerställa att deras rykte som ugnsmästare förblev gott både i den egna byn och närliggande byar. Eldstaden som höll i flera decennier, bakugnens goda bakegenskaper och eldstadens jämna värmeavgivning säkrade levebrödet för framtiden.

Forskning gav bekräftelse

Forskning har visat vad de tidiga ugnsmästarna redan visste. Eldhärden är eldstadens viktigaste del, och det bästa materialet för den är en täljstensart som består av en kombination av finkornig magnesit och skiktad, flagig talk som har bildats under intensivt geologiskt tryck.

Den unika fyndigheten* av täljsten som passar för hettan i en eldhärd hittades redan av fadern och farfadern till NunnaUunis grundare Juhani Lehikoinen, ugnsmästare allihopa. De insåg att täljstensarten i den här fyndigheten var annorlunda än arterna som fanns i de många andra fyndigheterna i området och som hade blivit kända som byggstenar som var lätta att bearbeta. Den här Mammutti-täljstensfyndigheten* och de bevarade praktiska kunskaperna om tillverkning av täljstenseldstäder har gjort att traditionen av eldstadsbyggande i Nunnanlahti har kunnat föras vidare.
Läs mer om de unika, moderna NunnaUuni-eldstäderna.

* Utmålets namn: Nunnanlahti Nr 3159

En solid grundval

Grundvalen för en äkta värmenjutning är den mycket värmetåliga täljstensart som utvinns i NunnaUunis egen täljstensfyndighet.

Nunnanlahden Uuni-koncernen har ensamrätt till fyndigheten som innehåller den hållbara täljstensarten Mammutti (gruvdistrikt: Nunnanlahti nr 3159). Vårt företags soliditet grundar sig på vår kunskap om Mammutti-täljstensarterna i vår unika täljstensfyndighet och på att vi kan använda dessa för att konstruera värmelagrande eldstäder på bästa möjliga sätt.

Det kräver gedigen yrkeskunskap att välja rätt täljsten: därför skiljer vi stenarterna åt redan i stenbrottet innan de bryts. Varje eldstad är tillverkad med stor yrkesstolthet. Som säkerhet för detta lämnar vi NunnaUunis femåriga hållbarhetsgaranti som gäller för alla stendelar i våra produkter och eldstädernas värmeegenskaper.

Enligt kärnprover innehåller gruvan i Nunnanlahti uppskattningsvis 29 miljoner ton av Mammutti-täljstensarten. Dagbrottet är 200 meter brett och 350 meter långt.

NunnaUuni idag

Juhani Lehikoinen som äger Nunnanlahden Uuni Oy grundade företaget 1982. Samma år startades den industriella tillverkningen av värmelagrande täljstenseldstäder med respekt för de lokala ugnsmästarnas traditionella kunnande.

Idag är NunnaUuni Oy Finlands enda tillverkare av massiva, värmelagrande täljstenseldstäder. Alla eldhärdar och värmeackumuleringsenheter i våra eldstäder tillverkas av en täljstensart från vår egen fyndighet som vi kallar Mammutti-täljsten.

Nunnanlahden Uuni-koncernen är ett solitt familjeföretag som är oberoende av extern finansiering. För tillverkningen, marknadsföringen och försäljningen av eldstäderna ansvarar dotterbolaget NunnaUuni Oy som grundades 2007. Koncernens huvudsäte och produktionsanläggningarna finns i Nunnalahti nära Juga i norra Karelen. NunnaUuni-eldstäder säljs av auktoriserade återförsäljare i hela landet.