NunnaUuni varaava takka Calor Ellipse kevyttakka

Calor Ellipse

Dimensioneringsuppgifter

Höjd 1855 mm
Bredd 601 mm
Djup 574 mm
Vikt 950 kg

Värmeuppgifter

Värmeenergi 35,1 kWh
Värmeavgivningstid, procent av maximal effekt (h)
100 %2,5 h
50 %11,9 h
25 %19,4 h
Verkningsgrad 83 %
Brännvedens längd 25 cm
Total vedmängd 10 kg

Dimensioneringsuppgifter

Höjd 1855 mm
Bredd 601 mm
Djup 574 mm
Vikt 950 kg

Värmeuppgifter

Värmeenergi 35,1 kWh
Värmeavgivningstid, procent av maximal effekt (h)
100 %2,5 h
50 %11,9 h
25 %19,4 h
Verkningsgrad 83 %
Brännvedens längd 25 cm
Total vedmängd 10 kg