NunnaUuni varaava takka Calor Hexa kevyttakka

Calor Hexa

Dimensioneringsuppgifter

Höjd 1855 mm
Bredd 790 mm
Djup 560 mm
Vikt 875 kg

Värmeuppgifter

Värmeenergi 35,1 kWh
Värmeavgivningstid, procent av maximal effekt (h)
100 %2,5 h
50 %11,9 h
25 %19,4 h
Verkningsgrad 83 %
Brännvedens längd 25 cm
Total vedmängd 10 kg

Dimensioneringsuppgifter

Höjd 1855 mm
Bredd 790 mm
Djup 560 mm
Vikt 875 kg

Värmeuppgifter

Värmeenergi 35,1 kWh
Värmeavgivningstid, procent av maximal effekt (h)
100 %2,5 h
50 %11,9 h
25 %19,4 h
Verkningsgrad 83 %
Brännvedens längd 25 cm
Total vedmängd 10 kg