NunnaUuni varaava takka Calor Quadra kevyttakka

Calor Quadra

Dimensioneringsuppgifter

Höjd 1855 mm
Bredd 564 mm
Djup 574 mm
Vikt 875 kg

Värmeuppgifter

Värmeenergi 35,1 kWh
Värmeavgivningstid, procent av maximal effekt (h)
100 %2,5 h
50 %11,9 h
25 %19,4 h
Verkningsgrad 83 %
Brännvedens längd 25 cm
Total vedmängd 10 kg

Dimensioneringsuppgifter

Höjd 1855 mm
Bredd 564 mm
Djup 574 mm
Vikt 875 kg

Värmeuppgifter

Värmeenergi 35,1 kWh
Värmeavgivningstid, procent av maximal effekt (h)
100 %2,5 h
50 %11,9 h
25 %19,4 h
Verkningsgrad 83 %
Brännvedens längd 25 cm
Total vedmängd 10 kg