NunnaUuni varaava takka Calor Rondo kevyttakka

Calor Rondo

Dimensioneringsuppgifter

Höjd 1855 mm
Bredd 703 mm
Djup 703 mm
Vikt 880 kg

Värmeuppgifter

Värmeenergi 35,1 kWh
Värmeavgivningstid, procent av maximal effekt (h)
100 %2,5 h
50 %11,9 h
25 %19,4 h
Verkningsgrad 83 %
Brännvedens längd 25 cm
Total vedmängd 10 kg

Dimensioneringsuppgifter

Höjd 1855 mm
Bredd 703 mm
Djup 703 mm
Vikt 880 kg

Värmeuppgifter

Värmeenergi 35,1 kWh
Värmeavgivningstid, procent av maximal effekt (h)
100 %2,5 h
50 %11,9 h
25 %19,4 h
Verkningsgrad 83 %
Brännvedens längd 25 cm
Total vedmängd 10 kg