NunnaUuni varaava takka Calor Rondo kevyttakka

Calor Rondo

Dimensioneringsuppgifter

Höjd1855 mm
Bredd703 mm
Djup703 mm
Vikt880 kg

Värmeuppgifter

Värmeenergi35,1 kWh
Värmeavgivningstid, procent av maximal effekt (h)
100 %2,5 h
50 %11,9 h
25 %19,4 h
Verkningsgrad83 %
Brännvedens längd25 cm
Total vedmängd10 kg

Dimensioneringsuppgifter

Höjd1855 mm
Bredd703 mm
Djup703 mm
Vikt880 kg

Värmeuppgifter

Värmeenergi35,1 kWh
Värmeavgivningstid, procent av maximal effekt (h)
100 %2,5 h
50 %11,9 h
25 %19,4 h
Verkningsgrad83 %
Brännvedens längd25 cm
Total vedmängd10 kg