NunnaUuni varaava takka Vega Angolo

Vega Angolo

Dimensioneringsuppgifter

Höjd 1536 mm
Bredd 792 mm
Vikt 1640 kg

Värmeuppgifter

Värmeenergi 58,1 kWh
Värmeavgivningstid, procent av maximal effekt (h)
100 %7,2 h
50 %23,9 h
25 %39,4 h
Verkningsgrad 84 %
Brännvedens längd 33 cm
Total vedmängd 16 kg

Skyddsavstånd till brännbara material

Skyddsavstånd bakom 50 mm
Skyddsavstånd på sidorna 1000 mm
Skyddsavstånd framför 1000 mm
Skyddsavstånd ovanpå 200 mm

Dimensioneringsuppgifter

Höjd 1536 mm
Bredd 792 mm
Vikt 1720 kg

Värmeuppgifter

Värmeenergi 59,2 kWh
Värmeavgivningstid, procent av maximal effekt (h)
100 %7,4 h
50 %24,6 h
25 %40,5 h
Verkningsgrad 86 %
Brännvedens längd 33 cm
Total vedmängd 16 kg

Skyddsavstånd till brännbara material

Skyddsavstånd bakom 50 mm
Skyddsavstånd på sidorna 1000 mm
Skyddsavstånd framför 1000 mm
Skyddsavstånd ovanpå 200 mm