NunnaUuni varaava takka Vega Angolo

Vega Angolo

Dimensioneringsuppgifter

Höjd1536 mm
Bredd792 mm
Vikt1640 kg

Värmeuppgifter

Värmeenergi58,1 kWh
Värmeavgivningstid, procent av maximal effekt (h)
100 %7,2 h
50 %23,9 h
25 %39,4 h
Verkningsgrad84 %
Brännvedens längd33 cm
Total vedmängd16 kg

Skyddsavstånd till brännbara material

Skyddsavstånd bakom50 mm
Skyddsavstånd på sidorna1000 mm
Skyddsavstånd framför1000 mm
Skyddsavstånd ovanpå200 mm

Dimensioneringsuppgifter

Höjd1536 mm
Bredd792 mm
Vikt1720 kg

Värmeuppgifter

Värmeenergi59,2 kWh
Värmeavgivningstid, procent av maximal effekt (h)
100 %7,4 h
50 %24,6 h
25 %40,5 h
Verkningsgrad86 %
Brännvedens längd33 cm
Total vedmängd16 kg

Skyddsavstånd till brännbara material

Skyddsavstånd bakom50 mm
Skyddsavstånd på sidorna1000 mm
Skyddsavstånd framför1000 mm
Skyddsavstånd ovanpå200 mm